Regels halen en brengen

Tien minuten vóór aanvang van de school (om 08.20 uur) gaan de deuren open en zijn kinderen en ouders van harte welkom. De kinderen mogen door de ouders tot in de klas gebracht worden.

Als daar tijd voor is kan een kind nog iets laten zien of kan de ouder kort de groepsleerkracht aanspreken. Wij vragen de ouders die hun kind naar binnen komen brengen, niet langer dan noodzakelijk in de klas te blijven. Deze tijd is bedoeld om eventueel kort een mededeling te doen.

Wilt u de leerkracht uitvoeriger spreken, maak dan met hem of haar in die tijd een afspraak. De lessen van de Barbaraschool starten om 08.30 uur! De deur gaat om 8.20 uur open. 

Jassen kunnen worden opgehangen op een vaste plek op de kapstok. Laarzen blijven daar ook. Ieder kind in de onderbouw heeft zijn/haar eigen kapstok.

In de praktijk vraagt het brengen van kleuters de meeste aandacht. De ervaring leert dat het er niet gemakkelijker op wordt voor de kleuter, maar ook niet voor de ouder en de groepsleerkracht, als het afscheid nemen te lang duurt. Vraag gerust om tips of hulp van de groepsleerkracht.

Bij het ophalen van de kleuters wachten de ouders aan het schoolhek. De leerkracht loopt met de kinderen mee naar buiten. Kinderen die tussen de middag thuis of elders eten, verlaten het schoolplein zo spoedig mogelijk. Dit is noodzakelijk om overzicht te kunnen houden op de kinderen die overblijven. Om 12.50 uur gaan de deuren weer open.