Protocol opnames

Voor onze school is de privacy van de leerlingen van zeer groot belang, en werken wij in lijn met de Wet op de Privacy. We zijn verplicht ouders te informeren over opnames.

Aan het begin van het schooljaar (voor 4-jarige en zij-instromers op het moment dat het kind op school komt) kunnen ouders / verzorgers in de eerste schoolweek kenbaar maken niet met bepaalde, hierna vermelde, opname van hun kind akkoord te gaan. Deze kinderen worden in dat geval buiten de opnames gehouden.

Video 
1. Video-opnames voor intern gebruik: 

  • Video-opnames voor professionalisering van de leerkracht. De opnames worden intern op teamniveau ingezet en na bespreking gewist. 
  • Ten behoeve van een specifiek kind, bijv. voor specifieke begeleiding door de schoolbegeleidingsdienst Eduniek. Aan de ouders van het kind wordt vooraf toestemming gevraagd. De banden worden na bespreking gewist. 
  • Ten behoeve van Informatieverstrekking, bijv. tijdens voorlichtingsavonden op school. 
  • Ten behoeve van een specifieke gebeurtenis, zoals het kerstfeest, afscheidsmusical, e.d. 

2. Video-opnames voor extern gebruik:

  • De ouders worden vooraf altijd om toestemming gevraagd. 
Tv-film opnames
T.a.v. tv-filmopnames lichten we altijd vooraf de ouders van de betreffende groep(en) in. Het is dan aan de ouders om aan te geven of hun kind wel / niet aan de opname mag deelnemen.

Foto’s
Voor het maken van foto’s voor intern gebruik voor de ouders, denk hierbij aan vieringen, schoolreisje, kamp e.d., wordt geen toestemming gevraagd. Dit geldt ook voor het maken van foto’s en dia’s t.b.v. interne activiteiten zoals bijv. ter illustratie voor een voorlichtingsavond voor de ouders en voor een foto in de plaatselijke krant waarbij een bepaalde (buiten)schoolse activiteit wordt gepubliceerd. Deze foto’s kunnen ook gepubliceerd worden op onze website.