Niet iedereen is gelijk, wel gelijkwaardig

We erkennen de kwaliteiten van kinderen. Niet iedereen is gelijk, wel gelijkwaardig.

De ontwikkeling van kinderen kan verschillend verlopen. We volgen deze ontwikkeling nauwgezet. De leerkrachten bespreken dit met de Intern Begeleider. Daar waar nodig kan een hulp-plan worden ingezet. De kleinschaligheid heeft als voordeel dat er voor de kinderen tijd is om in de klas extra instructie of werk op niveau te krijgen. De leerkracht begeleidt dit proces.