Schoolgids 2016/2017 Barbaraschool

In de ondertsaande link kunt u de schoolgid 2016-2017. Deze gids is een soort ‘wegwijzer’ voor onze school. Alle noodzakelijke informatie hebben we voor u op een rijtje gezet. In deze schoolgids willen we u een indruk geven van de wijze waarop wij dagelijks met onderwijs bezig zijn.

In de schoolgids staat beschreven welke visie de school op onderwijs heeft, hoe de school organisatorisch werkt en hoe de school met de diverse partijen communiceert. De praktische zaken van de schoolorganisatie, zoals vakanties, gymtijden etc. vindt u terug in de jaarkalender / planner. Niet alleen nuttige informatie voor ouders die hun kind(eren) willen aanmelden, maar zeker ook voor de ouders van kinderen die op school zijn aangemeld.

Jaarlijks wordt de schoolgids, na vaststelling en met instemming van de MR 
(Medezeggenschapsraad), in de eerste maand van het schooljaar digitaal aan alle ouders toegestuurd. Nieuwe ouders/verzorgers ontvangen de gids voorafgaande aan een kennismakingsgesprek of bij inschrijving van een leerling.

Download hier de Schoolgids 2016/2017