De onderwijsmethode op de Barbaraschool

Op de Barbaraschool zijn alle leerlingen verdeeld over vier groepen; iedere groep is een combinatie-groep.Voordeel van combinatiegroepen is dat elke jaargroep bestaat uit een ‘halve’ klas. Instructie van nieuwe lesstof wordt dus aangeboden aan een kleine groep. De leerkracht heeft hierdoor snel in beeld wie nog extra hulp nodig heeft en wie al verder kan. Elk kind wordt ‘gezien’ en het onderwijs krijgt daardoor het karakter van onderwijs-op-maat. We geven in deze klasse-structuur ook vorm aan oud- leert jong.

Cooperatief Leren
Cooperatieve structuren zetten we ter aanvulling aan ons onderwijs in om de betrokkenheid van de leerlingen te verhogen. Dit zijn altijd tweetal of viertalstructuren. Binnen de school hebben we een opbouw van structuren van groep 1 t/m 8. In deze structuren zit ook een pedagogisch aspect; iedereen doet er toe; ieders inbreng is van waarde. De kinderen leren zo bewuster van elkaar.

Moderne leermiddelen
Ter ondersteuning van het leerstofaanbod beschikt de school over digiborden en een computerlokaal; kinderen kunnen hier zelfstandig en op eigen niveau (digitale) lesstof verwerken. Daarnaast zetten we ook in op het ontwikkelen van computervaardigheden. Het werken in eigen documenten en bv. het maken van een powerpointpresentatie. Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) en op taal-, lees- en spellinggebied werken we met onlangs aangeschafte nieuwe methodes. In het schooljaar 2013/ 2014 gaan we werken met een nieuwe rekenmethode.