MedezeggenschapsRaad (MR) Barbaraschool

De medezeggenschapsraad (MR) van de Barbaraschool bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.
De medezeggenschapsraad is in het leven geroepen om ouders en teamleden een stem te geven in beleidsmatige zaken binnen de school. De raad vormt een adviesorgaan voor de directie en voor bepaalde beslissingen binnen de school dient de MR instemming te verlenen. De MR komt gemiddeld zes keer per schooljaar bijeen. De data van de MR-vergaderingen staan vermeld op de jaarplanner.

De MR wil bereikbaar zijn voor ouders en teamleden. De raad is nadrukkelijk geen klachtencommissie, maar indien er opmerkingen zijn die het beleid van de school aangaan, dan horen de leden van de MR die graag. (in de gang hangt een groen brievenbusje waarin u eventuele opmerkingen kunt plaatsen. De vergaderingen van de MR zijn voor ouders en personeelsleden openbaar.